002

 

 

Na wniosek Burmistrza Ciechanowca, 4 kwietnia 2019 r. złożony został wniosek na otrzymanie środków w ramach inicjatywy WiFi4EU. Łączna pula środków finansowych przeznaczona do rozdysponowania w skali Unii Europejskiej wynosiła 51 milionów euro.

 

Gmina Ciechanowiec znalazła się w gronie 3400 miast i gmin z Europy, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy euro (ponad 64 000 zł). Warto dodać, że w ramach inicjatywy złożonych zostało ponad 10 tys. wniosków z 30 krajów. Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie wysokiej jakości dostępu do Internetu w całej Unii Europejskiej, poprzez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych takich jak parki, place, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea.

 

W Gminie Ciechanowiec sieć Wi-Fi swoim zasięgiem ma objąć rynek w centrum miasta, teren wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz teren zalewu od strony stadionu. Ponadto zostanie uruchomiona sieć w budynkach Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

22 września 2020 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wybudowanie sieci i w jego wyniku został wyłoniony wykonawca dla przedmiotowej inwestycji. Planowany termin uruchomienia sieci to grudzień 2020 r.