002

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00556-6935-UM1010798/18 z dnia 19 lutego 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Okres rzeczowej realizacji: 30.10.2019 r. - 29.11.2019 r.

Wartość projektu: 501 538,13 zł w tym wysokość kosztów kwalifikowalnych 379 145,32 zł

Dofinansowanie: 241 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opis projektu:
Projekt swym działaniem objął zagospodarowanie części działki nr ewid. 2928 i polegał na budowie placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki i egzaminu na kartę rowerową/motorowerową. Wykonana została dodatkowa brama wjazdowa oraz bramka od strony ul. Szkolnej, umożliwiające bezpośredni dostęp do powstałych obiektów w ramach przedmiotowego projektu. Plac zabaw został wyposażony w piaskownicę, bujaki na pojedyńczej sprężynie w ilości 5 szt., huśtawkę wagową na sprężynie w ilości szt. 4, huśtawkę wahadłową podwójną szt. 2. Siłownia na świeżym powietrzu została wyposażona w urządzenia typu wyciąg górny z wyciskaniem siedzącym szt. 1, orbitek szt.1, drabinka i podciąg nóg szt.1, twister obrotowy i wahadło szt.1, biegacz szt.1. Nawierzchnia pod urządzeniami na placu zabaw, siłowni oraz powierzchnia skoczni w dal jest nawierzchnią specjalistyczną, tzw. nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadek z wysokości min. 150 cm. Na placu zostały zamontowane tablice informacyjne szt. 2, z regulaminem określającym zasady korzystania z placu zabaw i siłowni oraz z informacją o numerach telefonów do osób upoważnionych do opieki nad terenem i numerami telefonów alarmowych. W ramach zadania nasadzone zostały drzewa i krzewy wieloletnie (tzw. zieleń wysoka i niska) w łącznej ilości 28 szt. Ponadto zostało wymienione ogrodzenie (brama przesuwna i furtka) na ogrodzenie z przęseł metalowych, wypełnionych kątownikiem przyspawanym do profilu zamkniętego 30x30 mm, osadzonym na podmurówce murowanej z cegły klinkierowej pełnej.
Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

W wyniku realizacji operacji nastąpiła poprawa jakości dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Ciechanowca, służącej poprawie jakości życia mieszkańców LSR, poprzez zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i placem do nauki jazdy motorowerowej.