002

 

Dwa programy Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“ i „Zdalna szkoła +“ umożliwiły samorządom zakup komputerów do szkół bez wkładu własnego. Oba programy były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Z programu „Zdalna szkoła“ Gmina Ciechanowiec otrzymała 59 976 zł dofinansowania. Dzięki wsparciu, do szkół trafiło 21 laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 dla Edukacji oraz programem antywirusowym. Dodatkowo każdy laptop został wyposażony w myszkę bezprzewodową oraz torbę.

 

Z drugiego programu „Zdalna szkoła +“ gmina otrzymała kwotę 74 843,60 tys zł, za którą zakupiła 26 laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażeniem.

 

Projekty były odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, w związku z pandemią. Laptopy zostały przekazane szkołom i przez szkoły użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość. Po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.