001

Ustawy o samorządzie terytorialnym, o samorządzie powiatowym i o odznakach i mundurach zezwalają jednostkom samorządu lokalnego na posiadanie pełnego kompletu insygniów, tj. herbu, flagi, baneru, chorągwi, sztandaru i pieczęci.

Ponieważ takie insygnia integrują społeczność lokalną, są wyróżnikiem wspólnoty samorządowej, stanowią symbol przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość do podejmowania działań dla wspólnoty samorządowej i budowania wspólnego dobra, istnieje konieczność uzupełnienia symboli Gminy Ciechanowiec o flagę. Flaga jest symbolem identyfikującym gminę i wykorzystywanym do celów reprezentacyjnych, a wraz z herbem i innymi weksyliami odgrywa dużą rolę we wszelkich działaniach promocyjnych.


Flaga Gminy Ciechanowiec

Projekt flagi Gminy Ciechanowiec został opracowany według zasad weksylologii i w oparciu o barwy herbu Ciechanowca. Flagą Gminy Ciechanowiec jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, składający się z trzech równoległych pasów o jednakowej szerokości, w tym dwa skrajne są koloru błękitnego, a środkowy koloru żółtego. Rewers jest lustrzanym odbiciem awersu flagi.


Zasady używania flagi

Ponieważ flaga jako symbol gminy podlega ochronie prawa, możliwości jej użycia normuje Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec. Flaga może być używana przez inne (niż gminne) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.


Weksylia - wiadomości ogólne

Weksylia to znaki rozpoznawcze wykonane z tkaniny, mocowane do drzewca lub liny. Rozróżniamy kilka rodzajów weksyliów, najczęściej spotykane to:

Sztandar - weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Znak oddziału wojskowego, instytucji, uczelni, szkoły, stowarzyszenia, bractwa, cechu itp. Bogato zdobiony i na ogół obszyty frędzlą płat (kwadratowy lub prostokątny), przymocowany jest ozdobnymi gwoździami na stałe do drzewca zakończonego głowicą w formie grotu lub plastycznej figury.

Chorągiew - występuje najczęściej w kilku egzemplarzach. Chorągiew jest najstarszym polskim weksylium, znana już na początku XII wieku, prawie zawsze z wyhaftowanym, naszytym lub namalowanym herbem lub godłem herbowym i barwami występującymi w samym herbie, którego godło chorągiew przedstawia, przytwierdzona na stałe do drzewca.

Flaga - może być powielana w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Jest to pojedynczy płat barwionego materiału a wzór na odwrocie jest lustrzanym odbiciem wzoru na stronie głównej. Może być mocowana do drzewca lub zawieszana swobodnie (na lince) na maszcie.

Baner - pionowa wersja flagi o proporcjach od 1:4 do 1:8. Z reguły to co na fladze na górze, jest na banerze po lewej. Linie pionowe herbów lub godeł muszą być równoległe do linii pionowej baneru.

Proporczyk - niedużych rozmiarów weksylium o kształcie trójkąta lub prostokąta z wycięciem w części swobodnej tworzącym dwie strefy ostre.

Chorągiewka - mała flaga, często wykonana z papieru lub plastiku.

Flaga stolikowa - mała flaga umieszczana na pręcie z podstawką i ustawiana na stole.