Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1439) Gmina udostępnia adresy punktów zbierania odpadów powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej m.in. folii, sznurka, opon oraz adresy zakładów przetwarzania takich odpadów.

 

Nazwa firmy Adres Telefon Rodzaje odpadów
Grupa Eko Dąbrowa Cherubiny 22, 18-220 Czyżew 606 465128 - folia po sianokiszonkach
- folia czarna kiszonkarska
- worki po nawozach
- sznurek i siatka
- makulatura
Lider Recykling ul. Wyszyńskiego 22a, 07-324 Szulborze Wielkie 516 029 770 - folia po sianokiszonkach
Lider Group ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew (86) 275 50 53 - folia po sianokiszonkach
- sznurek i siatka
- butelki PET
- bańki po opryskach
Hermes Recycling sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 28 lok. 205 15-872 Białystok (85) 664 38 85 - folia po sianokiszonkach
- sznurek i siatka
- butelki PET
- bańki po opryskach

 

Uwaga! Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.