System gospodarowania odpadami wprowadza dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za śmieci posegregowane i zmieszane. Mieszkańcy segregujący odpady korzystają ze stawki niższej, natomiast mieszkańcy nie segregujący odpadów obciążeni są wyższą stawką za wywóz odpadów.

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

W procesie segregacji sugeruje się opłukanie opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych czy też opakowań wielomateriałowych (np. kartony po sokach czy mleku) ze względu na własne dobro (opłukane opakowania nie będą wydzielać nieprzyjemnego zapachu i przyciągać owadów i zwierząt) oraz zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (spowoduje to zmniejszenie ich objętości i ułatwi ich zbieranie i przechowywanie w przeznaczonych do tego workach).

 
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpadów:
 
Frakcja
Należy wrzucać    Nie należy wrzucać
METALE
I
TWORZYWA
SZTUCZNE
(worek żółty)
- plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
PAPIER
(worek niebieski)
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych  materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń  jednorazowych
- ubrań
   SZKŁO
(worek zielony)

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek
BIOODPADY
(worek brązowy)
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
- niezaimpregnowane drewno
- resztki jedzenia
- kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
POPIÓŁ I ŻUŻEL
(worek szary)
- popiół z węgla kamiennego
- żużel
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ODPADY ZMIESZANE
(pojemniki)
- wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu
(np. potłuczone szkło, styropian opakowaniowy)
- odpadów niebezpiecznych
- odpadów budowlanych
- odpadów wielkogabarytowych

 

 
Wszyscy, niezależnie czy segregują odpady czy nie, muszą wydzielić wśród odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów:
  • przeterminowane leki i chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • zużyte opony
  • odpady zielone
 
Odpady niebezpieczne

Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki ochrony roślin (m.in.: chwasto- i owadobójcze) zawierają związki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, po tym jak trafią razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na składowisko lub co gorsza, na „dzikie” wysypisko. Substancje te po upływie terminu ich ważności powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach, by nie dostały się w ręce dzieci, a następnie regularnie przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory są źródłem metali ciężkich (kadm, rtęć, cynk, nikiel, mangan, srebro), które szkodzą człowiekowi i środowisku naturalnemu. Zatem ważne jest, aby zbierać je selektywnie, a następnie przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na odpady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, telewizor) zawiera szereg substancji chemicznych mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi zwierząt oraz zanieczyszczać środowisko. Zużyty sprzęt możemy za darmo oddać w sklepie, w którym kupujemy sprzęt tego samego rodzaju, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć.

Azbest znany od kilku tysięcy lat należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy między innymi na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Azbest należy do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte.