szlak zielony     Trasa: Ciechanowiec - Gąsiorowo    Długość: 70 km   Kolor szlaku: zielony

 

 • 0 km Ciechanowiec - Szlak zaczyna się w Ciechanowcu przy Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka z siedzibą w XIX-wiecznym pałacu hr. Starzeńskich, skansen budownictwa wiejskiego z ponad 40 obiektami drewnianymi i unikalne zabytki techniki rolniczej, transportu wiejskiego i hodowli zwierząt. Istnieje tu Muzeum Weterynarii oraz Muzeum Leśne i Muzeum Pisanki. Dalej na lewym brzegu, płynącej przez Ciechanowiec rzeki Nurzec znajduje się starsza część miasta ze średniowiecznym układem architektonicznym rynku, z XVIII wiecznym, barokowym kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej i zespołem klasztorno-szpitalnym, synagogą z XVIII wieku, cerkwią prawosławną z XIX wieku. i pomnikiem księdza Krzysztofa Kluka – najwybitniejszego polskiego przyrodnika doby Oświecenia.
 • 4,4 km Antonin - Warte zobaczenia są budynki zespołu dworskiego.
 • 6,3 km Winna-Wypychy - Zachowane są zasadnicze elementy rozplanowania historycznego układu wsi, dalej Winna-Poświętna z drewnianym kościołem pw. św. Doroty z 1696 roku z XVIII-wieczną drewnianą dzwonnicą.
 • 9,5 km Trzaski - Warte zobaczenia XIX i XX-wieczne drewniane domy.
 • 16,2 km Pobikry - Można zobaczyć kościół pw. św. Stanisława, wybudowany w latach 1857-60 oraz pozostałości zespołu dworskiego: oficynę drewniano-murowaną z XIX wieku i pomniki przyrody w parku podworskim - jesiony, klony, lipy i sosnę wejmutkę.
 • 25,7 km Perlejewo - Znajduje się tam neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego.
 • 30 km Granne - Rozpoczyna się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu i Nurca.
 • 42,4 km Wojtkowice-Dady - Po pokonaniu w bród rzeki przy ujściu Nurca do Bugu, wkracza się w otulinę Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i podąża dalej wzdłuż koryta Bugu.
 • 57 km Nur - W miejscowości Nur znajduje się kilka ciekawych budowli, w tym drewniana plebania. Układ przestrzenny pochodzi z poł. XV w. Z rynku można wejść na pomost widokowy położony nad rzeką Bug.
 • 58,6 km Ołtarze-Gołacze - Znajduje się tam gospodarstwo agroturystyczne z miejscami noclegowymi oraz staw hodowlany, w którym można łowić ryby.
 • 63,6 km Zuzela - Miejsce urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Znajdują się tam zabytkowy kościół, cmentarz, pomnik i muzeum pamiątek po Prymasie Tysiąclecia.
 • 66,6 km Zgleczewo Szlacheckie - We wsi znajduje się słupek graniczny, który oddzielał tereny radzieckie i niemieckie w czasie II wojny światowej.
 • 70 km Gąsiorowo - Miejscowość powstała w XV wieku. Wart zobaczenia jest, wpisany do rejestru zabytków, park w Gąsiorowie. Przez Gąsiorowo (stacja Zaręby Kościelne) przebiega oddana do użytku w 1862 roku Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska.