szlak zielony     Trasa: Waniewo - Nowe Piekuty - Kuczyn - Ciechanowiec - Wojtkowice-Glinna    Długość: 78 km   Kolor szlaku: zielony

 

 • 0,0 km Waniewo - Skraj Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie znajdują się pozostałości grodziska, kościół i wieża widokowa. W Waniewie łączy się ze Szlakiem Pieszym im. Włodzimierza Puchalskiego, pod Waniewem przecina dwa inne szlaki rowerowe: Podlaski Szlak Bociani i Rowerową Obwodnicę Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam zabytkowy neogotycki kościół Wniebowzięcia NMP (1887 r.).
 • 7,9 km Krzyżewo - Wieś powstała około XV w. Znajduje się tam Szkoła Rolnicza z 1914 r.
 • 13,1 km Sokoły - Znajduje się tam neogotycki kościół (1912), dawna cerkiew unicka (1655) na cmentarzu i lamus plebański.
 • 27,3 km Racibory Nowe - We wsi Racibory szlak przekracza linię kolejową z Białegostoku do Warszawy.
 • 36,4 km Nowe Piekuty - W pobliżu tej wsi, w miejscowości Hodyszewo, znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pojednania z namalowanym na desce obrazem Matki Boskiej Hodyszewskiej Królowej Podlasia (obraz z XVII w).
 • 38,6 km Krasowo-Częstki - Wspólny odcinek z żółtym Szlakiem Rowerowym im. Jana Pawła II.
 • 45,6 Wyliny-Ruś - Wieś z wieloma zabytkami, m.in. obejrzeć tam można pozostałości zespołu dworskiego z początku XX w. Szlak w tej wsi biegnie przez kompleks leśny w Wylinach-Rusi, gdzie znajduje się miejsce biwakowe.
 • 61,7 km Kuczyn - Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z początku XIII w. Znajduje się tam neogotycki kościół (1888-1893).
 • 66,3 km Ciechanowiec - Szlak przebiega przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, najbardziej znanej atrakcji turystycznej miasta. Na terenie kompleksu pałacowo-parkowego został utworzony skansen, w którym znajduje się ponad 40 obiektów drewnianych z pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Pomnik księdza Krzysztofa Kluka znajduje się obok barokowego kościoła parafialnego, gdzie był proboszczem. W Ciechanowcu można zobaczyć wiele innych ciekawych zabytków i atrakcji oraz przenocować i posilić się w kilku restauracjach z noclegami. Skrzyżowanie z zielonym szlakiem pieszym Ciechanowiec - Gąsiorowo.
 • 72,3 km Tworkowice - Znajduje się tam stary młyn wodny z XX wieku.
 • 75,3 km Wojtkowice Stare - Wieś położona nad rzeką Pełchówką, lewym dopływem przepływającej przez Gminę Ciechanowiec rzeki Nurzec.
 • 78 km Wojtkowice-Glinna - Wieś położona w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego Dolina Bugu i Nurca, sąsiaduje z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. We wsi istnieją dwa gospodarstwa agroturystyczne. W tej miejscowości szlak ponownie łączy się z pieszym szlakiem PTTK Ciechanowiec - Gąsiorowo, również w kolorze zielonym, którym można podróżować dalej w kierunku Małkini lub do Ciechanowca przez Pobikry i Perlejewo.