Konkurs ofert pod hasłem „Wdzięczni bohaterom - świąteczne wsparcie dla kombatantów”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „Wdzięczni bohaterom - świąteczne wsparcie dla kombatantów”.

To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000 zł.

 

Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby dla żołnierzy walczących w II wojnie światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Dofinasowanie mogą otrzymać także spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju i poza jego granicami, m. in. z młodzieżą i środowiskami polonijnymi.

 

Zadania będą realizowane w terminie od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.
Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz materiały do pobrania znajdują się:

 

fot. Joanna Bożerodska