Koło Gospodyń Wiejskich z Koców-Basi włączyło się w akcję pomocy dla producentów chryzantem

Koło Gospodyń Wiejskich Basiewianki z Koców-Basi włączyło się w akcję „Pomoc dla posiadaczy chryzantem” z programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwiaty zostały pozyskane od producenta w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze, spowodowanym epidemią COVID-19.

Ponad 20 tys. zł  na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”

Gmina Ciechanowiec otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW Basiewianki w Kocach-Basiach”.

Dzięki doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”, mieszkańcy sołectwa Koce-Basie oraz miejscowości sąsiednich będę mieli możliwość zwiększenia swojej aktywności społecznej i kulturalnej.

Konkurs ofert pod hasłem „Wdzięczni bohaterom - świąteczne wsparcie dla kombatantów”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „Wdzięczni bohaterom - świąteczne wsparcie dla kombatantów”.

To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich "Basiewianki" nagrodzone w konkursie „Podlaski przepis”

W oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku, 17 września wręczono nagrody w konkursie „Podlaski przepis”. Był on adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie województwa podlaskiego.

W konkursie, trzecie miejsce w województwie podlaskim, za przepis na tradycyjny deser regionalny - knedle na parze, zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich "Basiewianki" w Kocach-Basiach.

Na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 6 września odbył się piknik charytatywny "Ciechanowiec dla Michasia".

Całkowity dochód, jaki udało się zebrać podczas pikniku w kwocie 58 480,82 zł został przeznaczony na leczenie Michasia Boguckiego, u którego zdiagnozowano SMA1 - rdzeniowy zanik mięśni.

Na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, 16 sierpnia odbył się Wakacyjny Koncert Kameralny Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec. Niedzielny koncert był zapowiedzią Recitalu, który odbędzie się jesienią tego roku.

Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec zaprezentował zarówno covery znanych przebojów, jak i piosenki autorskie.