Realizowane programy:

  • Rozwój Wychowanie-Edukacja - Program wychowania przedszkolnego wyd. Nowa Era
  • Jestem przedszkolakiem
  • Program Profilaktyczny
  • Przedszkole animatorem ruchu
  • Dziecięca matematyka
  • Kochamy dobrego Boga
  • Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym wyd. PWN
  • Program pracy logopedycznej

 

W roku szkolnym do przedszkola uczęszczają dzieci w sześciu grupach, po dwie grupy: 3-latków, 4-latków i 5-latków. Budynek Przedszkola przeszedł remont instalacji oraz wszystkich pomieszczeń wewnętrznych. Remont został wykonany w ramach projektu „Remont budynku przedszkola”, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W odremontowanym budynku znajdują się 4 grupy przedszkolne, natomiast 2 grupy 5-latków są w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu przy ul. 11 listopada 5.

 

Wszystkie dzieci mogą skorzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu: religii, dodatkowych zajęć z języka angielskiego, dodatkowych zajęć z logopedą, oraz zajęć z elementami integracji sensorycznej. Nauczycielki przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) rozwijające kompetencje dzieci, w tym koło matematyczne i informatyczne. Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. W Przedszkolu pracuje logopeda, który po badaniach specjalistycznych prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy w zakresie mowy
i wymowy, zaś psycholog stanowi pomoc w trudnych sytuacjach dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.

 

Przedszkole realizuje projekt „Przedszkole pełne możliwości”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie w meble (jedna sala dydaktyczna oraz pokój logopedyczny), wyposażenie sali do zajęć z elementami integracji sensorycznej, zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć przedszkolnych oraz do zajęć dodatkowych z jęz angielskiego, zajęć logopedycznych, koła matematycznego oraz pomoce multimedialne. Projekt przewiduje też prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, które wymieniono powyżej.

 

Przedszkole
ul. Mickiewicza 24a
18-230 Ciechanowiec
tel. 727 793 400
www.przedszkole.ciechanowiec.pl