Publiczna Szkoła Powszechna zorganizowana została w Ciechanowcu po pierwszej wojnie światowej, w 1919 roku. Szkoła posiadała 4 klasy i mieściła się w dwóch budynkach: po szkole ewangelickiej niemieckiej przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Mickiewicza. W czasie komasacji gruntów wydzielono z dawnej ziemi cerkiewnej plac pod nową szkołę i w roku szkolnym 1925/26 rozpoczęto budowę. Szkoła została oddana do użytku w roku 1930 i nazwana została Szkołą Powszechną im. Ks. Krzysztofa Kluka. W 1939 roku z powodu bombardowań Ciechanowca, które trwały od pierwszych dni wojny, szkoła została otwarta dopiero 11 października, na polecenie okupacyjnych władz radzieckich. Uczono według dawnego programu za wyjątkiem historii, geografii politycznej i religii. W 1940 roku Szkoła Powszechna została przemianowana na Polską Niepełną Szkołę Średnią, dyrektorem szkoły został mianowany Rosjanin, zwolniono niektórych polskich nauczycieli, a na ich miejsce przyjęto innych. Obok szkoły polskiej utworzono rosyjską. Po zajęciu Ciechanowca przez Niemców w 1941 roku utworzono tylko klasę I i II. Po 1,5 roku, kiedy szkołę tę zamknięto, nauczyciele rozpoczęli tajne nauczanie.

 

Po wyzwoleniu już we wrześniu 1944 roku otwarto w Ciechanowcu pełną 7 klasową Szkołę Powszechną. Ponieważ bardzo szybko okazało się, że w szkole jest zbyt mało miejsca, w roku 1958 uruchomiono filię szkoły przy ul. Kuczyńskiej, w której mieściły się 4 klasy. W dniu 8 lutego 1967 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły podstawowej z salą gimnastyczną. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 października 1968 roku. 6 maja 1971 roku szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a 1 września 1971 roku sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ciechanowca. Budynek szkoły rozbudowano w 1986 roku, a w roku 1997 oddano do użytku salę sportową.

 

Od 1 września 2017 roku do struktury Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu włączono dotychczasowe Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Od tego czasu szkoła podstawowa funkcjonuje w dwóch budynkach - przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Sosnowej. Budynek przy ul. Sosnowej został oddany do użytku 1 września 2001 (w Ciechanowcu odbyła się wtedy wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2001/2002). W roku 2010 przy szkole otwarto nową halę sportową wybudowano.

 

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, oprócz zajęć dydaktycznych mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych. Uczniowie objęci są opieką pedagogów szkolnych oraz logopedy. W obydwu budynkach szkolnych funkcjonują świetlice szkolne, gdzie organizowana jest opieka nad uczniami oraz dowożenie. W sąsiedztwie szkoły, tak przy ul. 11 Listopada, jak i Sosnowej, funkcjonują kompleksy boisk sportowych „Orlik”, z których mogą korzystać uczniowie podczas zajęć szkolnych, jak też w godzinach popołudniowych.

 

Szkoła realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane ze środków unijnych (np. „Aktywność naszą szansą”, „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec - droga do sukcesu”), aktywnie uczestniczy w realizacji programów rządowych (np. „Radosna szkoła” - utworzenie sali zabaw, „Aktywna tablica” - zakup sprzętu multimedialnego, „Szklanka mleka”, czy „Owoce i warzywa w szkole”) oraz pozyskuje inne dofinansowania (np. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - za pośrednictwem Stowarzyszenia TUTOR, „Żółty talerz” - dofinansowanie dożywiania uczniów z Kulczyk Foundation za pośrednictwem Stowarzyszenia „Banki Żywności”).

 

W szkole działają:

 • Samorząd Szkolny skupiający uczniów w pracy samorządowej
 • Szkolne Kluby Sportowe, które organizują rywalizację sportową oraz umożliwiają uczniom udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, szachy)
 • zespół wokalny "Akwarele"
 • schola "Anielskie Nutki"
 • szkolne koło CARITAS

 

Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą znaczące sukcesy w konkursach:

 • przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • matematycznych: „Alfik”, „Kangur”
 • humanistycznych: „Alfik”, „Omnibus”
 • plastycznych
 • turniejach i zawodach sportowych
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 61, 86 277 13 26; fax. 86 277 16 30

ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec
tel./fax 86 277 19 26
www.kopernik.webd.pl