001Podpisana w październiku 2005 r. umowa o Współpracy Partnerskiej sformalizowała trzyletnią współpracę między dotnuvskim i ciechanowieckim  gimnazjum, jak również nawiązała m.in. do zacieśniania i rozwijania przyjacielskich stosunków oraz do współpracy w wielu dziedzinach takich jak: infrastruktura, oświata, kultura, turystyka oraz wymiana kontaktów i doświadczeń w pracy samorządowej. Nawiązana współpraca umożliwia poznanie polskich i litewskich tradycji narodowych, wymianę grup artystycznych i folklorystycznych, przedstawień teatralnych, organizację wspólnych imprez sportowych oraz współpracę między szkołami w drodze wymiany młodzieży i nauczycieli.

 

Dotnuva

Datnów (lit. Dotnuva), miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad rzeką Datnówką. Leży w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim, przy drodze Kiejdany - Szawle (Šiauliai).
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku, od 1372 roku była centrum lokalnej gminy. W XVI wieku w pobliskiej Akademii zbudowano dwór, w którym dzisiaj mieści się Akademia Rolnicza. W 1637 roku Datnów otrzymał prawa miejskie. W 1636 roku miasteczko wzbogaciło się o kościół, a w 1702 roku o klasztor bernardynów zamknięty przez władze carskie w 1835r. za aktywny udział w powstaniach. Zakonnicy zostali zesłani na Syberię. W 1990 r. w Datnowie został założony klasztor Kapucynów (z inicjatywy wspomnianego o. Stanisława). W klasztorze znajduje się liczna biblioteka oraz muzeum szat liturgicznych. Na rozwój Datnowa wpłynął nie tylko klasztor, ale i dane miasteczku przez króla Stanisława Augusta w 1777 roku pozwolenie na organizację jednego rynku na tydzień i czterech rocznych jarmarków.

 

002