herb4 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu został podpisany list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Ciechanowiec a gminą Podbereźce (Obwód Lwowski, Ukraina). Sygnatariuszami dokumentu byli Mer Wasilij Michajłowicz Kowal oraz Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Nawiązanie współpracy partnerskiej gminy Ciechanowiec z gminą Podbereźce umożliwia podjęcie wspólnych przedsięwzięć w obszarze gospodarczym, edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowanych przez społeczności obu gmin, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wzajemnej wymiany grup, w szczególności młodzieży.

 

Podbereźce

Wiejska gmina terytorialna Podbereźce położona jest w obwodzie lwowskim w rejonie pustomyckim. Jest odpowiednikiem polskiej gminy wiejskiej, a jej centrum administracyjne stanowi wieś Podbereźce. Powierzchnia gminy wynosi 124,1 km², liczba mieszkańców 8 203. W skład gminy wchodzi 11 sołectw.

www.facebook.com/pidberizcivskarada

 

002