001

 

 

Kontakty miasta Ciechanowca z niemieckim miastem Rosbach zapoczątkowali turyści niemieccy w 1989 r. Wkrótce potem do Rosbach wyjechała grupa licealistów aby poznać historię miasta, kulturę i język niemiecki. W dniach 27 kwietnia - 2 maja 1995 r. przedstawiciele ciechanowieckiego samorządu przebywali z wizytą w mieście Rosbach. W czasie pobytu delegacji miasta został podpisany Akt o partnerstwie miast.

 

W traktacie rewizyty, którą przedstawiciele miasta Rosbach złożyli 2 września 1995 r. została podpisana szczegółowa Umowa o współpracy pomiędzy Ciechanowcem a Rosbach obejmująca między innymi współpracę w zakresie:

  • kultury i sztuki
  • opieki nad dziećmi i młodzieżą
  • sportu i stowarzyszeń
  • opieki społecznej, lecznictwa i opieki medycznej
  • gospodarki rolnictwa i ogrodnictwa
  • rzemiosła, handlu i zarządzania
  • kształtowania i ochrony środowiska
  • urbanistyki, renowacji starych części miasta i ochrony zabytków

 

Współpraca miast trwa nadal i opiera się głównie na wymianie młodzieży. Do Rosbach jeździli piłkarze z Ciechanowca. W 1997 r. wzięli udział i zwyciężyli w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Niemczech. Na zaproszenie Burmistrza Rosbach, młodzież uczestniczy w różnych imprezach organizowanych w mieście partnerskim, m.in. w: Blütenfest - “Święto Kwiecia” oraz Nikolausmarkt czyli Jarmarkami św. Mikołaja. Wyjazdy stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych i wokalnych oraz pokazania naszych lokalnych tradycji (“ligawkowe granie” na Nikolausmarkt w 2007 r.). W trakcie pobytu w Niemczech ciechanowiecka młodzież poznaje kulturę i historię nie tylko Rosbach, ale i innych niemieckich miast. W 2003 r. Ciechanowieckie Stowarzyszenie Forum Rozwoju Gospodarczego oraz Partnerschaftsverein Rosbach realizowało wspólny projekt pod nazwą „Ratowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Ciechanowcu” mający na celu uporządkowanie i renowację XIX-wiecznego cmentarza niemieckiego w Ciechanowcu. Prace wykonała zarówno młodzież polska jak i niemiecka. Projekt został sfinansowany w ramach programu Partnerstwo Miast i Obywateli przez niemiecką Fundację im. Roberta Boscha. Za jego realizację w Polsce odpowiadała Fundacja im. Stefana Batorego. Spotkania mieszkańców obu miast przyczyniają się do podtrzymania życzliwych stosunków, zacieśnienia współpracy pomiędzy mieszkańcami obydwu miast oraz omawiania planów na przyszłość.

W 2015 r. w trakcie obchodów 20-lecia partnerstwa z miastem Rosbach zostały wznowione porozumienia pomiędzy Ciechanowcem a Rosbach.

 

Honorowi Obywatele Ciechanowca

  • Hubert Ress (1926-2010) - działacz społeczny miasta parnerskiego Rosbach
  • Frank Hans Wilhelm Romeike (1939-2011) - działacz społeczny miasta parnerskiego Rosbach

 

Rosbach vor der Höhe

Rosbach vor der Höhe leży w niemieckim kraju związkowym Hesja, w zachodniej części powiatu Wetteraukreis, 25 kilometrów na północ od Frankfurtu nad Menem. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku nastąpiła fuzja trzech miast - Ober Rosbach (Górny Rosbach), Nieder Rosbach (Niższy Rosbach) i Rodheim, które składają się na Rosbach vor der Höhe.

www.rosbach-hessen.de

 

002