W roku 1446 istnieje już parafia w Ciechanowcu. Należy zatem przypuszczać, że w tym czasie był też kościół. Ślady kamiennej podmurówki i jej kształt, które można było obserwować w czasie robót ziemnych na terenie dawnego rynku (obecnie plac ks. Kluka i teren wokół plebanii) wskazują na to, że pierwotny kościół był niewielki i drewniany.

 

Obecny kościół parafialny (murowany) został wybudowany z fundacji ks. Franciszka Ossolińskiego w latach 1736- 1739. Fundację realizował sprowadzony przez Ossolińskiego z Warmii architekt Jan Kluk. Wnętrze kościoła wyposażono w późnobarokowe rzeźby. Istnieje pewne podobieństwo rzeźb ołtarza głównego i ambony do dzieł późnobarokowej szkoły lwowskiej, jednakże autorstwo tych wspaniałych prac nie zostało dotychczas ustalone. Kościół ma typowo barokowe założenie. Plac kościelny na planie prostokąta, otoczony monumentalnym oparkowaniem, ma na osi bogatą architektonicznie bramę wejściową, a na narożnikach dwie dzwonnice o ciekawej architekturze.

 

Sam kościół na planie prostokąta, z wydzielonym, półkoliście zamkniętym, prezbiterium jest trójnawowy (nawa główna wyższa zamknięta sklepieniem kolebkowym
i nawy boczne niższe). Cztery przęsła naw bocznych mają charakter szeregu kaplic. Dachy pulpitowe nad nawami bocznymi i dwuspadowy nad nawą główną pierwotnie były kryte ceramiczną dachówką typu holenderskiego. W latach 1974-1979 przeprowadzono przy kościele poważne roboty konserwatorskie. Obiekt pokryto blachą miedzianą, wykonano roboty elewacyjne i odnowioną marmurową posadzkę.

 

Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na epitafium nagrobne z marmurowym popiersiem księdza Krzysztofa Kluka. Epitafium wykonał znany rzeźbiarz polskiego klasycyzmu Jakub Tatarkiewicz. W prezbiterium znajdują się pamiątkowe tablice: wmurowana w roku wyjazdu z Ciechanowca (1801) Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej i nagrobna Justyna Ciecierskiego, członka stowarzyszenia "Filomatów" pochowanego w podziemiach kościoła. Z malarstwa we wnętrzu kościoła na uwagę zasługują przede wszystkim: XVIII-wieczna włoska kopia obrazu Carla Maratti w ołtarzu głównym, obraz Madonny z miedzianą koszulką i obraz św. Mikołaja.