W roku 1850 na reprezentacyjnym rynku Ciechanowca dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika ks. Krzysztofa Kluka. Pomnik ustawiono w centralnym punkcie rynku. Staraniem ówczesnego właściciela Ciechanowca, hr. Stefana Ciecierskiego ufundowano dwa dzieła poświęcone Klukowi. Wykonał je znakomity rzeźbiarz polskiego klasycyzmu, uczeń słynnego Duńczyka Thorwaldsena - Jakub Tatarkiewicz. W 1848 roku stworzył on epitafium nagrobne wmurowane w jeden z filarów kościoła parafialnego, a następnie wolno stojący (ok.4m wysokości) monument piaskowcowy, gdzie na bogato dekorowanym cokole ustawiono postać uczonego w todze uniwersyteckiej z książką i roślinami w rękach. Dla nadania większego rozgłosu sprawie, Ciecierski ogłosił rodzaj konkursu na tekst tablicy informacyjnej o Kluku. Fundatorowi chodziło nie tylko o upamiętnienie postaci uczonego, była to jednocześnie okazja do pokazania społeczeństwu wkładu Polaków w dorobek nauki.

 

W drugiej połowie XIX wieku reprezentacyjny rynek Ciechanowca zmienił swój charakter. Stał się ogrodem plebańskim, w obrębie którego znalazł się pomnik Kluka. W czasie okupacji niemieckiej zamieszkująca plebanię żandarmeria postanowiła pomnik zniszczyć. Jedynie niezwykła zapobiegliwość mieszkańców spowodowała, że otrzymali oni zgodę na przeniesienie pomnika. Zespół rzemieślników dokonał przeniesienia monumentu w całości na teren placu przykościelnego, gdzie pozostał do dziś.