Jeden z nielicznych śladów wielowiekowej obecności Żydów w Ciechanowcu - spośród sześciu istniejących w XIX wieku domów modlitwy zachowała się tylko ta murowana synagoga. Parter synagogi pochodzi z wieku XVIII, natomiast nadbudowane piętro i poddasze z lat 20. XX wieku. Dwukondygnacyjny budynek o prostej, nierozczłonkowanej bryle wzniesiono na planie prostokąta i przykryto czterospadowym dachem. Po stronie południowo-zachodniej znajdował się przedsionek z umieszczonym nad nim babińcem. Od strony południowo-wschodniej była główna sala modlitewna, przykryta stropem wzmocnionym podciągami, podpartym czterema prostymi słupami.

 

Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę. Po wojnie w budynku mieścił się młyn i sklep. Rozpoczęty w latach 90. XX wieku remont został przerwany na kilka lat i wznowiony po zawarciu ugody regulującej sporne sprawy pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą Ciechanowiec.

 

W 2008 roku w czasie uroczystości obchodów 66 rocznicy likwidacji getta w Ciechanowcu odsłonięto umieszczoną na budynku synagogi tablicę upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ciechanowca. W 2010 roku wyremontowano wnętrze budynku i przeznaczono na siedzibę Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.