Lewobrzeżna część Ciechanowca miała dwa rynki łączące się narożnikami Rynek reprezentacyjny obudowany został w XVIII wieku od strony wschodniej zespołem architektury kościoła, od strony północnej zespołem klasztornym; stronę południową zajmowały częściowo budynki plebańskie. W XIX wieku rynek ten zamieniono na ogród saski, na terenie którego w 1887r. wybudowano plebanię. W tym też czasie wzniesiono zapewne neogotycką kapliczkę w miejscu, gdzie stał pierwszy ciechanowiecki kościół.

 

Rynek handlowy w kształcie wydłużonego prostokąta był znacznie większy. Z jego narożników wychodziły głównie trasy przelotowe. Ze starej zabudowy nie zachowało się prawie nic, jedynie w części północno-wschodniej pozostały dwa XIX-wieczne parterowe murowane domy i bardziej okazały, wybudowany na początku XX wieku budynek Ciechanowieckiej Spółki Rolniczo-Spożywczej, zaadaptowany później na zakład mleczarski, od 1974 r. siedziba zakładu wyrobów konfekcyjnych "Apis", obecnie są tu sklepy.

 

Prawobrzeżny Ciechanowiec miał swój główny rynek w kształcie trójkąta, zamieniony obecnie na zieleniec miejski. Z dawnej obudowy architektonicznej zachowało się zaledwie kilka domów parterowych murowanych i drewnianych przy ul. Łomżyńskiej. Na uwagę zasługuje też murowany dom piętrowy przy narożniku rynku ul. Kozarskiej i Młyńskiej. Zatwierdzenie projektu budowy tego budynku uzyskali hr. Ciecierscy w 1862 roku.