Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowie

 

Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 500 000 zł. Zamówienie obejmowało kompleksowe wykonanie prac polegających na budowie linii oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ul. Świerkowa, ul. Czyżewska (odcinek boczny), Radziszewo-Króle (droga gminna) i Radziszewo-Króle (droga powiatowa).

 

Wartość rzeczowa zadania:  213 159 zł

Wykonawca:  ADTECH Adam Mioduszewski z siedzibą w Szeligi-Leśnica