Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 1 301 114,17 zł

Dofinansowanie: 682 891,89 zł

Wkład własny: 618 222,29 zł

Zakres prac:

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m i łącznej długości 1,162 km. W ramach inwestycji wykonano pobocza, zjazdy, próg zwalniający z wyniesionym przejściem dla pieszych, peron na przystanku komunikacyjnym oraz ustawiono bariery energochłonne. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 301 114,17 zł, w tym 682 891,89 zł to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty prowadziła firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini..