Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 470 026,32 zł

Dofinansowanie: 261 035,34 zł

Wkład własny: 208 990,98 zł

Zakres prac:

Zadanie dotyczyło przebudowy i rozbudowy ulicy Wąskiej w Ciechanowcu na odcinku 333 m wraz z infrastrukturą techniczną. Prace obejmowały m. in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, montaż stałego oznakowania, przebudowę istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Przebudowano istniejące hydranty ppoż. z nadziemnych na podziemne. Całkowita wartość zadania to 470 026,32 zł. Zadanie było współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 261 035,34 zł. Inwestycję realizowała firma ORGODY Robert Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej..