Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 5 800 680,16 zł

Dofinansowanie: 2 552 489,16 zł

Wkład własny: 3 248 191,07 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła rozbudowy drogi gminnej - ulica Podlaska o długości 1,070 km, z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowane w ramach podpisanej w 2021 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie.