Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 699 548,80 zł

Dofinansowanie: 399 541,29 zł

Wkład własny: 300 007,51 zł

Zakres prac:

Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową drogi gminnej w miejscowości Zadobrze na odcinku o łącznej długości ok. 598,30 m obejmowały m. in. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, wykonanie przepustów i umocnienie rowów płytami ażurowymi. W ciągu drogi pojawiło się nowe oznakowanie pionowe oraz zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej długości ok. 80 m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 699 548,80 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 399 541,29 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego.