Data wpisu do rejestru: 12.10.2020 r.

Zarząd: prezes - Agnieszka Wilkowska, Marta Wilkowska, Teresa Radomska, Małgorzata Wnuk

Lista członków koła: 36

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich "Kozarzanki"
Kozarze 8c, 18-230 Ciechanowiec