Data wpisu do rejestru: 19 grudnia 2019 r.

Zarząd: prezes - Halina Zabłudowska, z-ca prezesa - Jadwiga Wardecka, Teresa Siekierko

Lista członków koła: 11

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich "Kukawka"
Pobikry 50, 18-230 Ciechanowiec