logo OSPHistoria OSP w Kozarzach rozpoczęła się w sierpniu 1961 roku, kiedy tuż po żniwach nadeszła burza z błyskawicami i piorunami. Na skutek wyładowań zapaliły się budynki gospodarcze Stanisławy Mikołajczyk. Od palących się budynków napełnionych po dach zbożem zapaliły się sąsiednie budynki Adama Wilkowskiego i Józefa Kędzierskiego. Wszystkie budynki, które objęte zostały ogniem spłonęły doszczętnie. Po tym pożarze, który tak bardzo dotknął mieszkańców, ponieważ straże pożarne, które przyjechały do pożaru zbyt późno nie miały już co gasić, zrodziła się myśl o założeniu we wsi Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Ówczesny sołtys Tadeusz Wilkowski i kierownik Szkoły Podstawowej w Kozarzach Michał Guz zorganizowali zebranie mieszkańców, na które przyjechał Komendant Powiatowej Straży Pożarnej. Spośród mieszkańców wydelegowano na szkolenie pożarnicze w Łomży Jana Mirkowicza, który został pierwszym naczelnikiem OSP w Kozarzach. Jan Mirkowicz po podjęciu pracy zawodowej funkcję naczelnika przekazał Henrykowi Oleksiewiczowi. W tym czasie w zarządzie znajdowali się: Michał Guz - pełniący funkcję sekretarza, Stanisław Wilk - skarbnik i Władysław Tenderenda - gospodarz.

 

W pierwszym roku działalności kozarscy strażacy otrzymali węże strażackie i ręczną pompę. Po niedługim czasie OSP w Kozarzach otrzymała pompę M-400, i przeszkoliła dwóch motopompistów: Zdzisława Tenderendę i Stanisława Wilka, u którego sprzęt był garażowany. W tym czasie do pożarów wyjeżdżano konnymi wozami, ale dzięki sprawności druhów zdarzało się, że kozarska straż końmi wcześniej dojeżdżała do pożaru jak jednostki, które miały samochody.

 

Działalność jednostki OSP w Kozarzach z roku na rok nabierała rozmachu, i nie ograniczała się tylko do gaszenia pożarów. OSP w Kozarzach brała udział w zawodach strażackich i organizowała zabawy taneczne (odpustowe). Już w latach 60. pomyślano o zakupie działki pod budowę remizy. Działkę zakupiono za pieniądze uzyskane ze składek wioskowych, ale nie sporządzono aktu notarialnego. Kiedy zarząd OSP zaczął już myśleć o budowie remizy nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa straży. Nowy prezes, druh Tadeusz Tenderenda został jednocześnie przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Remizy. Mieszkaniec Kozarzy inżynier Mieczysław Terlikowski w czynie społecznym zrobił projekt remizy i sprawował nadzór budowlany.

 

Niestety budowa napotkała przeszkody, ponieważ nie było prawnych aktów własności działki Urząd Gminy nie wydał pozwolenia na budowę. Społeczny Komitet Budowy Remizy złożył wniosek do sądu w Zambrowie o wydanie stosownego postanowienia o własności działki. Sąd w Zambrowie przychylił się do wniosku i wydał 1989 roku postanowienie pozytywne. Ochotnicza Straż Pożarna mając postanowienie jako akt prawny własności otrzymała w lutym 1990 roku pozwolenie na budowę. 29 października 1990 roku na zebraniu wiejskim w Kozarzach Burmistrz Ciechanowca Jan Nowakowski zobowiązał się pomóc przy budowie remizy, jeśli mieszkańcy wsi Kozarze przekażą plac i budynek szkolny na dom pomocy społecznej. Decyzja burmistrza została przyjęta przez mieszkańców wsi. Ówczesny burmistrz i jego następcy słowa dotrzymali wspierając budowę. Budowa remizy została zakończona w 1994 roku. Na otwarcie remizy, 28 maja 1994 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kozarzach otrzymała używany wojskowy samochód Star 6x6 z cysterną na wodę.

 

Samochody pożarnicze będące na wyposażeniu jednostki:

  • Volvo FL614 - średni (14 t)

 

Rok założenia 1961 r.

Prezes - Tadeusz Tenderenda
Naczelnik - Zdzisław Tenderenda
Skarbnik - Mariusz Jóźwiak
Sekretarz - Piotr Michał Mirkowicz
Gospodarz - Krzysztof Tenderenda
Ilość członków: 17