logo OSPW 1957 roku staraniem mieszkańców wsi Radziszewo-Króle wybudowano świetlicę. Rok 1962 przyniósł następne zmiany, władze wyraziły zgodę na zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzięła ona na siebie obowiązek zabezpieczenia mienia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz okolic przed pożarami.

 

Pierwszymi założycielami byli Mieczysław Radziszewski, Lucjan Radziszewski i Wincenty Porzeziński. W drewnianej świetlicy wygospodarowano małe pomieszczenie na sprzęt pożarniczy. Pierwsze wyposażenie jednostki stanowiła motopompa M-400, kilka bosaków, wiader i węży. Motopompistą został Lucjan Radziszewski. Początkowo jednostka wyjeżdżała do pożarów i innych zagrożeń zaprzęgiem konnym.

 

W 1982 roku został wybudowany garaż na samochód, a w 1995 staraniem Zarządu OSP, jednostka otrzymała samochód marki Żuk. Dzięki staraniom sołtysa Marka Radziszewskiego oraz zdecydowanej większości mieszkańców wsi Radziszewo-Króle, w 2010 roku nastąpiło otwarcie świetlicy wiejskiej i nowego garażu. W roku 2011 staraniem Zarządu, OSP Radziszewo-Króle otrzymała samochód bojowy STAR 244 oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

Samochody pożarnicze będące na wyposażeniu jednostki:

  • Jelcz 005 - średni (10 t)

 

Rok założenia 1962 r.

 

Prezes - Mirosław Radziszewski
Naczelnik - Marek Radziszewski
Wiceprezes - Kamil Porzeziński
Skarbnik - Zdzisław Moczulski
Sekretarz - Sylwester Koc
Gospodarz - Marian Porzeziński
Ilość członków: 18