logo OSPW wyniku działań II wojny światowej większość budynków wsi Tworkowice spłonęła. Po wojnie mieszkańcy z wielkim trudem odbudowali swoje domostwa. Dla ochrony swego, ciężko wypracowanego mienia wśród mieszkańców zrodziła się inicjatywa utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej, którą oficjalnie powołano do życia 8 lipca 1954 roku. Najbardziej aktywnym mieszkańcem, który się przyczynił do jej powołania był Franciszek Milik. Został on wybrany na pierwszego komendanta OSP Tworkowice. W skład zarządu zostali powołani: Tadeusz Mirkowicz, Jan Kuzebski, Witold Hendożko i Zygmunt Sobieszczak. Pierwszym wyposażeniem straży była ręczna pompa do wody, kilka węży, bosaki, wiadra i tłumice, przewożone na drewnianym wozie zaprzężonym w dwa konie. Sprzęt gaśniczy był garażowany w pomieszczeniach prywatnych. Do wyjazdów pożarowych byli wyznaczeni gospodarze posiadający parę koni: Ignacy Bachorek, Wacław Mościcki i Stanisław Prokopiak.

 

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej stało się bodźcem do budowy remizy strażackiej. Do jej powstania w znaczący sposób przyczynili się mieszkańcy wsi. Z chwilą wybudowania remizy jednostka straży otrzymała wóz „żelazny” do przewożenia motopompy i sprzętu pożarniczego. Mechanikiem motopompy został Kazimierz Grzybowski. Od powstania w Tworkowicach Spółdzielni Kółek Rolniczych, do ciągnięcia wozu strażackiego zamiast koni był używany traktor. Traktorzystą, który obsługiwał wyjazdy do pożaru był Kazimierz Mościcki. W 1962 roku komendantem OSP zostaje wybrany Zygmunt Sobieszczak. W 1965 roku na potrzeby straży pożarnej zostaje założony telefon.

 

W roku 1979, z okazji 25-lecia powstania OSP w Tworkowicach jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki Żuk. Kierowcami zostali Józef Kuzebski i Tadeusz Rytel. Samochód służył przez trzydzieści lat biorąc udział w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach i zawodach pożarniczych. W 2009 roku jednostka otrzymała samochód marki Steyr, którego zakup sfinansował Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku. W 2010 roku, dzięki staraniom sołtysa Stefana Gromadzkiego został przeprowadzony remont wnętrza świetlicy strażackiej, a rok później wykonano zewnętrzne ocieplenie i elewację budynku. W roku 2012 założono ogrzewanie w świetlicy i garażu, a w 2013 została ułożona kostka przed świetlicą.

 

Samochody pożarnicze będące na wyposażeniu jednostki:

  • Steyr - średni (11 t)

 

Rok założenia 1954 r.

 

Prezes - Dariusz Szulborski
Naczelnik - Stefan Gromadzki
Skarbnik - Stanisław Pelinko
Sekretarz - Lech Jurczuk
Gospodarz - Grzegorz Gromadzki
Ilość członków: 23