logo OSPWieś Wojtkowice Stare boleśnie odczuła skutki drugiej wojny światowej. Rzeka Nurzec stała się linią frontu pomiędzy wojskami radzieckimi stacjonującymi w Wojtkowicach Starych, a oddziałem niemieckim okopanym za rzeką Nurzec od strony Zaszkowa. Mieszkańcy wsi byli zmuszeni do opuszczenia swoich domostw i szukania schronienia w innych wsiach, bardziej oddalonych od linii frontu. W wyniku działań wojennych większość budynków w Wojtkowicach Starych spłonęła. Po wojnie mieszkańcy z wielkim trudem odbudowali swoje domostwa.

 

Dla ochrony swego, ciężko wypracowanego mienia wśród mieszkańców zrodziła się inicjatywa powołania Ochotniczej Straży Pożarnej, którą oficjalnie powołano do życia w 1965 roku. Najbardziej aktywnym mieszkańcem, który przyczynił się do jej powstania był Mieczysław Olszewski. Na pierwszego komendanta OSP Wojtkowice Stare został powołany Marian Wojtkowski. W skład zarządu zostali powołani: Teodor Kietliński, Mieczysław Olszewski, Mieczysław Ślepowroński i Edmund Czarkowski. Pierwszym wyposażeniem straży była motopompa, bosaki i węże przewożone na wozach konnych, wyznaczonych do przewozu tego sprzętu. Sprzęt gaśniczy był garażowany w pomieszczeniu prywatnym. Do wyjazdów pożarowych byli wyznaczeni gospodarze, którzy mieli ciągniki: Apoloniusz Wojtkowski, Mieczysław Wojtkowski, Stanisław Łapiński i Zygmunt Wojtkowski.

 

W latach 70-tych sprzęt pożarniczy został przeniesiony do budynku drewnianego, postawionego na placu wioskowym. W roku 1981 obok został postawiony budynek z blachy, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała samochód marki ŻUK. Kierowcą został Stanisław Łapiński. Samochód służył do gaszenia pożarów, ćwiczeń i zawodów pożarniczych przez kilkanaście lat. W 2010 roku przeprowadzono remont budynku szkolnego, który został przeznaczony na siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowicach Starych. W roku 2014 jednostka otrzymała samochód marki STAR, który został sfinansowany przez Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

 

Samochody pożarnicze będące na wyposażeniu jednostki:

  • Star 266/691 - średni (12 t)

 

Rok założenia 1965 r.

Prezes - Roman Koc
Naczelnik - Dominik Olszewski
Skarbnik - Józef Niemyjski
Sekretarz - Marek Wojtkowski
Gospodarz - Stanisław Szczepan Kietliński
Ilość członków: 18