Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”

 

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”, zwany dalej Programem.


Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół z terenu gminy Ciechanowiec.


Termin przeprowadzenia konsultacji: od 12 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r.


Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do projektu Programu.


Kompletnie wypełniony formularz można złożyć do 26 stycznia 2022 r.

– osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,
– pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
– drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– faksem na nr: 86 277 10 66.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.


Podstawa prawna:

  • 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
  • uchwała nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 
pobierz