• Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting)
 • Umowa o realizację zadania publicznego/umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Umowa o realizację zadania publicznego/umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting)
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting)
 • Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Wzór statutu fundacji
 • Wzór statutu stowarzyszenia
 • Wzór Statutu Koła Gospodyń Wiejskich
 • Wzór statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego
 • Porozumienie o współpracy
 • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia porozumienia wykonywania świadczeń wolontarystycznych
 • Wypowiedzenie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (wolontariusz)
 • Wypowiedzenie porozumienia wykonywania świadczeń wolontarystycznych (korzystający)
 • Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych