cyfrowa gmina

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

 

Program „Cyfrowa Gmina” jest odpowiedzią na problemy samorządów związane z obsługą mieszkańców za pośrednictwem usług elektronicznych. Pandemia COVID-19 pokazała jak ważna w tych trudnych czasach jest możliwość załatwienia spraw urzędowych nie wychodząc z domu. Dzięki otrzymanym środkom ciechanowiecki urząd wzbogaci się o nowe rozwiązania, które znacząco podniosą poziom cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie pozwoli także na wymianę sprzętu komputerowego co wpłynie na podniesienie efektywności w codziennej pracy.

 

Nazwa projektu:

Cyfrowa Gmina

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu:

254 820,00 zł

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. W ramach realizacji tego projektu Gmina Ciechanowiec otrzymała kwotę 254 820,00 zł, która pozwoli na wykonanie następujących działań:

  • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu mającej na celu określenie poziomu zabezpieczeń przed cyberatakami
  • zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
  • zakup i wdrożenie rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 

cyfrowa gmina 1