004

 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Nr projektu RPO.03.01.02-20-0289/16

  • Beneficjent: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
  • Planowany okres realizacji: 01.09.2018r. - 30.06.2020 r.
  • Wartość projektu: 898 781,65 zł
  • Dofinansowanie: 818 173,43 zł, w tym 763 964,40 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej oraz 54 209,03 zł z budżetu państwa

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  • doposażenie pracowni w sprzęt TIC
  • zakup pomocy naukowych
  • doskonalenie nauczycieli
  • dodatkowe zajęcia dla młodzieży z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody, języka angielskiego, przedsiębiorczości, programowania, doradztwa zawodowego
  • wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do ośrodków badawczych / naukowych

 

pobierz