002

 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację w wysokości 427 tys. zł. na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w ramach którego objętych będzie 48 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających na terenie gminy Ciechanowiec.

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu. W istniejącym Klubie Seniora „Chwilowo Młodzi”, działającym przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu, zostanie zwiększona o 18 liczba miejsc oraz zostanie rozszerzona oferta zajęć. Obecnie z klubu korzysta 30 osób.

 

Będą dla nich zorganizowane zajęcia muzyczne, manualne, kulinarne, a także informatyczne. Seniorzy skorzystają również z zajęć sportowo-ruchowych. Wezmą udział w wykładach o tematyce medycznej z dziedziny psychologii, kardiologii, okulistyki, dermatologii, reumatologii, dietetyki. Wyjadą również na spektakle do opery, teatru i na seanse filmowe.

 

Koszt tego projektu wynosi blisko 461 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 427 tys. zł. Zadanie będzie realizowane od lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku.