logotyp

Projekt realizowany w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0240/22-00.

 

Opis projektu:

W ramach projektu wykonane zostaną:

  • cztery wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu ulic Szkolna - Wojska Polskiego - Kazimierza Uszyńskiego
  • dwa wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu ulicy Pińczowskiej z ulicą Konopnickiej
  • ustawienie barierek ochronnych typu „olsztyńskie" przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i 11-go Listopada.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec. Inwestycja przyczyni się do:

  • zmniejszenia wypadków i kolizji z udziałem pieszych na terenie objętym projektem
  • zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych na terenie miasta Ciechanowiec.

Wartość projektu:

  • całkowity koszt projektu: 499 950 zł.
  • kwota przyznanego dofinansowania: 424 957,50 zł.

 

pobierz