002

 

Przedszkole w Ciechanowcu otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Przedszkole pełne możliwości”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczącego poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W ramach zadania stworzono nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy, a oferta Przedszkola została poszerzona o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Projekt zakładał zakup urządzeń technologicznych i materiałów niezbędnych do kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach i kursach. Wartość projektu to 461 183,11 zł, w tym kwota dofinansowania 391 436,31 zł.