Flaga Ciechanowca, obok herbu i sztandaru, jest najważniejszym samorządowym znakiem i symbolem społeczności Gminy Ciechanowiec.

I. Warunki eksponowania flagi

1. Flaga Ciechanowca może być podnoszona (wywieszana):

 • w dni powszednie przed budynkami lub na siedzibach władz samorządowych gminy oraz gminnych jednostek samorządowych
 • z okazji świąt państwowych, wojewódzkich, gminnych, rocznic i innych uroczystości w miejscach publicznych, przez wszystkich mieszkańców gminy na terenie ich posesji i przez przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie gminy

2. Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku. Jeśli ma pozostać na maszcie dłużej musi być dobrze oświetlona.
3. Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze.
4. Flaga nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.
5. Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy i wzór, być czysta i nie pomięta ani też postrzępiona.
6. Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. Flagi związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do muzeum.

 

II. Sposoby eksponowania flagi

1. Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest wywieszenie na maszcie pionowym lub skośnym.
2. Inne sposoby eksponowania flagi to:

 • wywieszenie z okna lub balkonu na drążku prostopadłym do ściany budynku
 • zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicą między dwoma budynkami
 • zatknięcie na drążku w skośnym uchwycie przymocowanym do ściany budynku, latarni ulicznej lub pojazdu komunikacji miejskiej
 • umieszczenie na pręcie umocowanym do prawego błotnika samochodu (chorągiewka samochodowa)
 • niesienie na drzewcu w pochodzie
 • umieszczenie na drzewcu na specjalnej podstawie w sali lub gabinecie, a także na podium po prawej stronie mównicy
 • umieszczenie na pręcie z podstawką i ustawienie na stole (flaga stolikowa)
 • umocowanie górnego skraju do poziomej listwy w krytych obiektach sportowych

 

III. Ceremoniał

1. Uroczyste podniesienie flagi odbywa się publicznie z uroczystą asystą. Dwie osoby rozwijają złożoną flagę, po czym jedna z nich umocowuje ją do linki a druga trzyma część swobodną tak, by nie dotknęła podłoża. Osoba, która umocowała flagę wciąga ją na maszt. Druga puszcza skraj części swobodnej dopiero, gdy jest na wysokości jej ramion.
2. W dniach żałoby narodowej flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu. Rano podnosi się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do połowy wysokości masztu. Wieczorem podnosi się flagę na chwilę na szczyt masztu, po czym opuszcza na dół i składa. Flagę na masztach skośnych opatruje się kirem.
3. Flagę podnosi się na maszt energicznie i opuszcza powoli.
4. Zawsze po ściągnięciu flagi z masztu należy ją złożyć.
5. Jeśli flagę zawiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po lewej stronie. Jeśli jest na maszcie umocowana do ruchomego pręta poprzecznego, górny skraj flagi będzie zawsze przy maszcie. Jeśli flaga jest zawieszona nad jezdnią ulicy, górny skraj flagi będzie po lewej dla patrzących w kierunku rosnącej numeracji domów.
6. Flaga skrzyżowana z inną flagą (równorzędnej lub niższej rangi) jest z lewej strony a jej drzewce krzyżuje się nad drzewcem innej flagi.
7. W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej zalecane jest użycie flagi, lecz nie można jej użyć jako zasłony lub przykrycia pomnika lub tablicy.
8. Na fladze nie kładzie się żadnych przedmiotów, w tym wieńców lub kwiatów.
9. Flagi nie należy nieść rozpostartej poziomo, lecz musi ona zawsze być na drzewcu i swobodnie powiewać.
10. Flagą nie oddaje się honorów (na przykład jej pochyleniem) żadnej innej fladze, znakowi lub osobie.
11. Flagi nie używa się jako opakowania i do przenoszenia czegokolwiek.

 

IV. Eksponowanie flagi Gminy Ciechanowiec z innymi flagami

1. Na jednym maszcie można umieścić tylko jedną flagę. W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować się poniższymi zasadami.
2. Kolejność zgodnie z hierarchią musi być następująca:

 • flaga Rzeczypospolitej Polskiej
 • flaga innego państwa
 • flaga województwa
 • flaga powiatu
 • flaga gminy
 • flaga Unii Europejskiej
 • flaga organizacji ogólnopolskiej
 • flaga organizacji międzynarodowej
 • flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.)
 • flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.)
 • flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą)

3. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza (np. flaga RP przed flagą innych państw, flaga danego miasta przed flagą innego miasta itd.).
4. Wszystkie maszty flagowe muszą być jednakowej wysokości i wyglądu. Odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu.
5. Kolejność flag zależy od liczby masztów:

 • dwa maszty - na lewym flaga państwowa, na prawym flaga niższej rangi
 • trzy maszty - na lewym flaga wojewódzka, na środkowym flaga państwowa, na prawym np. flaga gminna
 • cztery maszty - (od lewej) na pierwszym flaga państwowa, na drugim flaga wojewódzka, na trzecim flaga powiatowa, na czwartym flaga gminna
 • pięć masztów - (od lewej) na pierwszym flaga służbowa (np. policji, straży pożarnej, itd.), na drugim flaga wojewódzka, na trzecim flaga państwowa, na
 • czwartym flaga gminna, na piątym flaga inna (np. instytucji, uczelni, szkoły, klubu sportowego, firmowa itp.)

6. Wszystkie flagi muszą mieć jednakowe wymiary (wielkość).
7. Szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu lub większa niż 1/4 tej wysokości.
8. Szerokość flagi na maszcie skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa nie może być mniejsza niż 1/3 długości masztu lub większa niż 1/2 długości masztu.