fare 

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Gmina Ciechanowiec. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Przedsiębiorstwo Robót komunalnych FARE w Ciechanowcu na mocy Uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku. Z dniem 24 stycznia 2022 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948013 z kapitałem zakładowym 2 140 000 zł.

 

Do statutowych zadań przedsiębiorstwa należy:

 • utrzymanie stacji uzdatniania wody w Ciechanowcu, hydroforni w Radziszewie Sieńczuch wraz z siecią wodociągową oraz ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • utrzymanie oczyszczalni ścieków w raz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo - komunalnych
 • odbiór nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników nie odpływowych
 • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie Miasta Ciechanowiec
 • utrzymanie i remonty dróg, ulic, chodników i placów, w tym zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych
 • wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Ciechanowiec

 

31 grudnia 2021 r. przed notariuszem Rafałem Sierockim burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, działając w imieniu Gminy Ciechanowiec, zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.". Celem zawiązania spółki, na mocy uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r., działający dotąd samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2021 r.

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu było dotąd jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku. Przedsiębiorstwo działało w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa było zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w szczególności:

 • eksploatacja i konserwacja ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 • naprawa, konserwacja, bieżące utrzymanie i budowa dróg będących w zarządzie Gminy
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
 • prowadzenie prac budowlanych i remontowych
 • prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej mającej charakter użyteczności publicznej.

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 42

http://fare.ciechanowiec.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów:
86 277 10 42 - tel/fax Sekretariat PRK FARE w Ciechanowcu
500 134 014 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
500 134 020 - Kierownik w PRK FARE
500 134 019 - Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu

NIP: 722-163-59-53
REGON: 521028216
Nr KRS: 0000948013

Nr konta bankowego PRK FARE sp. z o.o:
07 8749 0006 0000 1051 2000 0010