logo OSPWspólnym staraniem samorządu gminy Ciechanowiec oraz Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu powstała w naszej gminie Młodzieżowa Rada Miejska. Obecność młodzieży w życiu publicznym daje im szansę, aby wyrazić swoje opinie i doświadczyć udziału w podejmowaniu decyzji, które będą miały realny wpływ na ich życie w lokalnej społeczności. Głównym celem MRM jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.

 

Na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu i nadania jej statutu. Mając na uwadze zapisy powyższej uchwały, zarządzeniem Nr 4/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. Burmistrz Ciechanowca zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I kadencji.

 

 

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu

Nazwa projektu:
Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu

 

Cel projektu:
Realizacja projektu zakłada zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne poprzez utworzenie w Ciechanowcu Młodzieżowej Rady Miejskiej. W ramach zadania planuje się: przeprowadzenie kampanii wyborczej, wybór radnych, zakup niezbędnych artykułów i sprzętów, zaangażowanie opiekuna rady i koordynatora projektu oraz bieżącą działalność rady. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.

 

Celem działania Rady będzie:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez wdrożenie się do działań samorządowych
 • promowanie zasad demokracji i idei samorządowych wśród ludzi młodych
 • inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży
 • reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji zewnętrznych
 • propagowanie kultury
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży i współtworzenie warunków ich zapobiegania
 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych
 • współpraca z samorządami uczniowskimi.

 

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

 

Opis grupy docelowej:
Młodzieżową Radę Miejską powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży obecnością w życiu publicznym. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy, uczniowie szkoły ponadpodstawowej, w wieku do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (19-20 lat).

 

Planowany okres realizacji:
1 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r.

 

Wartość projektu:
187 500 złotych

 

Finansowanie projektu:
Dofinansowanie: 187 500 złotych otrzymanych ze środków „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”

 

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu przewiduje się utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM).
Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu składającej się z 15 Radnych, przeprowadzenie 6 spotkań warsztatowo-szkoleniowych, 4 konkursów o tematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego, wyjazdu integracyjnego, 2 wyjazdów studyjnych, 4 uroczystości okolicznościowych oraz 4 spotkań edukacyjno-kulturalnych.

 

Zaplanowane rezultaty:

 • liczba funkcjonujących rad młodzieżowych - 1
 • liczba organizacji, które otrzymały wsparcie - 1
 • liczba rad młodzieżowych, które uzyskały wsparcie - 1
 • liczba opiekunów rad, którzy uzyskali wsparcie - 1
 • ilość przeprowadzonych szkoleń/warsztatów - 6
 • liczba przeprowadzonych konkursów - 4
 • liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 2
 • iczba zorganizowanych wyjazdów integracyjnych - 1
 • liczba zorganizowanych uroczystości okolicznościowych - 4

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logotyp mrm