logo OSPWspólnym staraniem samorządu gminy Ciechanowiec oraz Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu powstała Młodzieżowa Rada Miejska. Obecność młodzieży w życiu publicznym daje im szansę, aby wyrazić swoje opinie i doświadczyć udziału w podejmowaniu decyzji, które będą miały realny wpływ na ich życie w lokalnej społeczności. Głównym celem MRM jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy. Na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu i nadania jej statutu. Mając na uwadze zapisy powyższej uchwały, zarządzeniem Nr 4/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. Burmistrz Ciechanowca zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I kadencji.

 

 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu II Kadencji

 1. Chim Adrian
 2. Jacyniewicz Sandra
 3. Łuniewska Oliwia
 4. Majewska Natalia
 5. Mioduszewski Paweł
 6. Olędzka Kinga
 7. Olszewska Patrycja
 8. Przanowski Igor
 9. Raczkowski Miłosz
 10. Romanowska Maria
 11. Sadowska  Aleksandra
 12. Średnicka Barbara
 13. Wilkowska Alicja
 14. Wisłocka Paulina
 15. Zakrzewska Patrycja

 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I Kadencji

 1. Emilia Bukłaho
 2. Adrian Chim
 3. Maja Czarnecka
 4. Dawid Dacz
 5. Amelia Koc
 6. Dominika Koc
 7. Kinga Krysińska
 8. Natalia Majewska
 9. Wojciech Mioduszewski
 10. Paweł Mioduszewski
 11. Julia Pietrzak
 12. Miłosz Raczkowski
 13. Michalina Świętochowska
 14. Dawid Tomczuk
 15. Alicja Wilkowska

 

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu

Nazwa projektu:
Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu

Cel projektu:
Realizacja projektu zakłada zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne poprzez utworzenie w Ciechanowcu Młodzieżowej Rady Miejskiej. W ramach zadania planuje się: przeprowadzenie kampanii wyborczej, wybór radnych, zakup niezbędnych artykułów i sprzętów, zaangażowanie opiekuna rady i koordynatora projektu oraz bieżącą działalność rady. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.

Celem działania Rady będzie:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez wdrożenie się do działań samorządowych
 • promowanie zasad demokracji i idei samorządowych wśród ludzi młodych
 • inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży
 • reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji zewnętrznych
 • propagowanie kultury
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży i współtworzenie warunków ich zapobiegania
 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych
 • współpraca z samorządami uczniowskimi.

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

Opis grupy docelowej:
Młodzieżową Radę Miejską powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży obecnością w życiu publicznym. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy, uczniowie szkoły ponadpodstawowej, w wieku do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (19-20 lat).

Planowany okres realizacji:
1 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r.

Wartość projektu:
187 500 złotych

Finansowanie projektu:
Dofinansowanie: 187 500 zł otrzymanych ze środków „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu przewiduje się utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM).
Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu składającej się z 15 Radnych, przeprowadzenie 6 spotkań warsztatowo-szkoleniowych, 4 konkursów o tematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego, wyjazdu integracyjnego, 2 wyjazdów studyjnych, 4 uroczystości okolicznościowych oraz 4 spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Zaplanowane rezultaty:

 • liczba funkcjonujących rad młodzieżowych - 1
 • liczba organizacji, które otrzymały wsparcie - 1
 • liczba rad młodzieżowych, które uzyskały wsparcie - 1
 • liczba opiekunów rad, którzy uzyskali wsparcie - 1
 • ilość przeprowadzonych szkoleń/warsztatów - 6
 • liczba przeprowadzonych konkursów - 4
 • liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 2
 • iczba zorganizowanych wyjazdów integracyjnych - 1
 • liczba zorganizowanych uroczystości okolicznościowych - 4

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowa Rada Miejska