Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

Do kompetencji Prezydium należy:

  • kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady
  • przygotowywanie kalendarza prac Młodzieżowej Rady
  • przygotowywanie projektów uchwał, zapytań, stanowisk i wniosków Młodzieżowej Rady.