Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika istnieje od 1991 roku.

 

  • Sekcja piłki siatkowej dziewcząt
    Uczestniczy w niej okolo 20 uczennic z klas V i VI, zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, prowadzone są w formie rekreacyjnej; raz w miesiącu, w sobotę organizowane są wewnątrz szkolne rozgrywki.

 

  • Sekcja piłki siatkowej chłopców
    Zajęcia prowadzone w formie rekreacyjnej odbywają się w poniedziałki.

 

  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
    Prowadzone są w dwóch grupach: dla dziewcząt i dla chłopców, w czasie zajęć są doskonalone umiejętności w grach zespołowych; co drugą sobotę organizowane są sportowe rozgrywki międzyklasowe.


Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu
ul. Szkolna 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 13 26

www.kopernik.webd.pl

https://www.facebook.com/kopernik.ciechanowiec/