Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, ogólnopolskie wzory informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatnicy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, są obowiązani składać organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami, w sprawie podatku rolnego IR-1 wraz z załącznikami, w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz z załącznikami.