Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. udzielił drugiej zgody na odstępstwo od dopuszczalnych wartości stężeń azotanów w wodzie z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch zaopatrującego miejscowości: Radziszewo Sieńczuch, Łempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec), Czaje, Małyszczyn (powiat siemiatycki, gmina Grodzisk) na okres od 17.07.2022 r. do 17.07.2025 r.

Woda z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch nie nadaje się do spożycia, tj. przygotowywania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:

  • niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie
  • kobiety w ciąży
  • kobiety karmiące piersią - matki dzieci do 3 miesiąca życia

 

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

 

Wyżej wymieniona grupa ludności będzie zaopatrywana w wodę do spożycia dobrej jakości poprzez dostarczanie na bieżąco według potrzeb wody butelkowanej dostępnej u sołtysów miejscowości:

  • Radziszewo Sieńczuch, Łempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (gmina Ciechanowiec)
  • Czaje, Małyszczyn (gmina Grodzisk)
  • oraz wyznaczenie zastępczego punktu poboru wody: Stacja Uzdatniania Wody w Ciechanowcu ul. Podlaska 1

 

Azotany mogą prowadzić szczególnie u niemowląt do 3 miesiąca życia włącznie do ostrych zatruć organizmu - tzw. methemoglobinemii. Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne. Rodzice i opiekunowie dzieci do 3 miesiąca życia, a także kobiety w ciąży oraz inne zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu (85) 74 08 549 w godz. 7.30 - 15.05. Komunikat obowiązuje przez cały okres trwania odstępstwa.

 

Z up. Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Edyta Romanowska-Konopko
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru

 

pdf

Komunikat informujący o jakości wody w wodociągu Radziszewo-Sieńczuch