Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów i miast z obostrzeniami w kategoriach żółtej i czerwonej.

Od soboty, 3 października w powiecie wysokomazowieckim obowiązuje żółta strefa obostrzeń.

 

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m2 w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. W siłowniach obowiązuje limit - jedna osoba na 7 m2, z kolei w kinach może być 25% publiczności.

 

Obecnie jest obowiązek nszenia masek: w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych - chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

Mając na uwadze wspólne dobro, przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa - ważne jest zachowanie dystansu społecznego, dezynfekowanie rąk oraz noszenie maseczek.

 

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, prawdopodobnie od połowy października wejdzie w życie rozporządzenie dodatkowo zwiększające rygory sanitarne w strefach żółtej i czerwonej oraz zaostrzające kryteria kwalifikacji powiatów.

 

Pełna lista obostrzeń dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

101 

 

 

Powrót do listy Aktualności...