Koła Gospodyń Wiejskich Basiewianki i  Skórzeckie Perełki laureatami Powiatowego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich

Atrakcji było co niemiara. 28 maja w Wysokiem Mazowieckiem odbył się drugi Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich powiatu wysokomazowieckiego.

Gminę Ciechanowiec reprezentowały dwa Koła: Basiewianki z Koców-Basi, które otrzymały pierwsze miejsce za najlepszą nalewkę i Skórzeckie Perełki ze Skórca drugie miejsce w konkursie kulinarnym za „Zaguby”.

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składa Burmistrz Ciechanowca i Przewodniczący Rady

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji najlepsze życzenia składają Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski.

Ponad 400 sadzonek roślin zasadzili samorządowcy wokół Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Czwartkowym popołudniem, 18 maja, ciechanowieccy samorządowcy oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych wspólnie z mieszkańcami wsi Koce-Schaby zasadzili ponad 400 sadzonek roślin, krzewów i traw ozdobnych na działce wokół tworzącego się Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Sadzonki roślin zostały kupione w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” 2023 rok.

Absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się 53. posiedzenie Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Radni przed głosowaniem, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok, ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

Niemal 19 mln złotych na przebudowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu -umowa z wykonawcą podpisana

17 maja w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu podpisano umowę na wykonanie zadania "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu łącznie z usługami projektowymi - opracowania dokumentacji projektowej na podstawie dotychczasowej dokumentacji projektowej oraz OPZ".

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 18 982 849,21 zł. Wykonawcą zadania będzie firma INTERHALL Sp. z o.o. z Katowic.

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale - spektakl na motywach opery narodowej Wojciecha Bogusławskiego

7 maja w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu zaprezentowali spektakl "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" na motywach pierwszej polskiej opery narodowej Wojciecha Bogusławskiego.

Wystawienie tej niezwykłej sztuki to efekt współpracy grupy teatralnej i chóru Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Spektakl został przygotowany przez Jolantę Drewnowską-Koziarską, odpowiedzialną za scenariusz i reżyserię i Monikę Ilczuk, która współpracowała w realizacji od strony muzycznej.