Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z aktualnymi zasadami i ograniczeniami związanymi z koronawirusem.

Żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. To ważne, abyśmy nie traktowali tych barier jako odgórnych zasad ograniczających naszą wolność. Stawką jest życie - nasze, naszych bliskich, także nieznajomych mijanych co dzień na ulicy.

 

Odwołujemy się do Państwa sumienia i zdrowego rozsądku, tylko przestrzeganie zasad pozwoli na zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Przeczytaj i stosuj.