066

 

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry Start".

 

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

Jak składać wniosek?
Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski tylko drogą elektroniczną:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

067

 

Klub Senior+ w Ciechanowcu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (M.P.2021.10).

 

045

 

Cel działania Klubu Senior+
Klub Senior+ w Ciechanowcu to miejsce spotkań mieszkańców gminy Ciechanowiec w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne. Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni oraz zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań, pogadanek, wycieczek, imprez kulturalnych itp. Głównym celem Klubu Senior+ w Ciechanowcu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego czasu wolnego.

 

W Klubie Senior+
Uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzy rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. Społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

 

Oferta Klubu Senior+
Klub zapewnia Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, organizację spotkan integracyjno-kulturalnych.

 

Uczestnictwo w Klubie Senior+
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ proszone są o wypełnienie Deklaracji uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji oraz działalności Klubu Senior+ można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 lub pod nr tel. 86 277 12 57.

 

Do pobrania

 


Klub Senior+ w Ciechanowcu
ul. 11 Listopada 5A
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 11 45 wew. 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Funkcję będzie pełniła Agnieszka Chicheł-Zaręba.

 

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
  • monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:
Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Agnieszka Chicheł-Zaręba
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 1 , 18-230 Ciechanowiec
telefon: 86 277 11 45 wew. 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ 

 

 

Od 1 lutego online, a od 1 kwietnia w formie papierowej, można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

 

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w urzędzie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez rodzica.

 

Kiedy złożyć wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Rodziny po rozwodzie

Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, potwierdzając prawomocnym wyrokiem sądowym. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) - oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, potwierdzając prawomocnym wyrokiem sądowym. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500 +” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego roku.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. 4 (parter), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany oraz bankowość elektroniczną.

 

pobierz

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa  www.mpips.gov.pl

001