Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) i świadczy usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zlokalizowane zostało w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Ciechanowiec oraz czwarta w województwie podlaskim. Funkcjonująca od 1 lipca 2023 r. placówka Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach przeznaczona jest dla 17 osób niepełnosprawnych, w tym 2 na pobyt całodobowy oraz 15 osób na pobyt dzienny.

 

W obiekcie o powierzchni ponad 535 metrów kwadratowych, który stanowią budynek dawnej szkoły podstawowej i budynek gospodarczy, znalazły się pokoje mieszkalne dla 17 podopiecznych wraz z łazienkami, salą rehabilitacji, gabinetem zabiegowym, salą zajęć, pomieszczeniami socjalnymi oraz salonem dla mieszkańców centrum. Kadra pracowników nzapewnia podopiecznym całodobową opiekę oraz tak ważne na co dzień wsparcie społeczne.

 

Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
Katarzyna Ewa Kaczyńska
tel. 533 225 171
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach-Schabach
Koce-Schaby 24
18-230 Ciechanowiec

 

 

Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Ciechanowcu.

 

Realizacja  Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Dofinansowanie: 57 510 zł
Całkowita wartość: 142 000 zł

 

12 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Ciechanowcu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 57 510 zł. Całkowita wartość inwestycji to 142 000 zł.

 

 

Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Wojtkowicach Starych.

 

Realizacja  Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Dofinansowanie: 21 870 zł
Całkowita wartość: 54 000 zł

 

12 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Wojtkowicach Starych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 21 870 zł. Całkowita wartość inwestycji to 54 000 zł.

 

 

Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w w Czajach Wólce.

 

Realizacja  Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Dofinansowanie: 200 000 zł
Całkowita wartość: 387 492 zł

 

12 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Czajach Wólce w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 200 000 zł. Całkowita wartość inwestycji to 387 492 zł.

 

 

pobierz

Regulamin uczestnictwa w projekcie doc
Regulamin uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie doc
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt doc
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt pdf

Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny doc
Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 4 - Kryterium Uczestnictwa w projekcie doc
Załącznik nr 4 - Kryterium Uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania pdf

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niesamodzielnosci doc
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niesamodzielnosci pdf

Załącznik nr 7 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku doc
Załącznik nr 7 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku pdf

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego doc
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego pdf

Załącznik nr 9 - Opinia pracownika socjalnego doc
Załącznik nr 9 - Opinia pracownika socjalnego pdf

Załącznik nr 10 - Wzór protokołu z rekrutacji doc
Załącznik nr 10 - Wzór protokołu z rekrutacji pdf

Załącznik nr 11 - Karta oceny doc
Załącznik nr 11 - Karta oceny pdf

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie doc
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec doc
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec pdf

 

 

„Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

Projekt „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Ciechanowiec w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 

W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego
2. Klub Seniora w Czajach Wólce
3. Klub Seniora w Malcu
4. Usługi na rzecz wsparcia rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi
5. Dwa mieszkania wspomagane wspierane

 

Regulamin i deklaracje udziału w projekcie są dostępne:

  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1
  • na stronie internetowej Gminy Ciechanowiec

 

Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzena Kryńska tel. 86 277 11 45 wew. 12.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

pobierz

Do pobrania: Regulamin uczestnictwa w projekcie "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

 

Deklaracje udziału w projekcie::

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie doc
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt doc
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt pdf

Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny doc
Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny doc
Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny pdf