Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Piękno podlaskiej ziemi - Klimaty Podlasia wystawa fotografii Jerzego Rajeckiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza na wystawę fotografii Jerzego Rajeckiego - Klimaty Podlasia.

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Mostowa 8, codziennie w godzinach otwarcia biblioteki.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024"

Konsultacje przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu trwały od 21 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r.

W wyniku ogłoszonych konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag do projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Ciechanowiec na rok 2024".

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1 200 zł na każdego uczestnika.

Festiwal Staroci

W niedzielę 23 czerwca na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Spotkanie autorskie z Jerzym Rajeckim i Barbarą Goralczuk - wyjątkowych ludzi z Podlasia

11 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Rajeckim i Barbarą Goralczuk.

Wydarzenie będzie okazją do bliższego poznania twórczości wyjątkowych ludzi z naszego regionu, których wrażliwość została zapisana w ich najnowszych książkach - "U Pana Boga na Podlasiu" i "Zapamiętaj moje imię".