Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami w okresie zimowym

Sezon zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominamy, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

49. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 31 stycznia 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

W programie obrad m.in. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach oraz uchwalenia Statutu, podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, zasady udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wieczór kolęd z Klubem Seniora w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu

Ciechanowieccy seniorzy zapraszają na "Wieczór kolęd z Klubem Seniora".

Koncert odbędzie się 20 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Mostowa 6

Festiwal Staroci

W niedzielę, 22 stycznia na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Elektroniczna wersja legitymacji ZUS - mLegitymacja od stycznia 2023

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS - mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, zostanie wydana automatycznie również legitymacja w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu - tradycyjnej karty oraz mLegitymacji - zgodnie ze swoimi preferencjami.